nyclovers' blog · Review · Sherlock (BBC)

[Review] Sherlock BBC, Part 3: “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”.


Review for Sherlock (BBC series 2010 – 2012)

Nguyệt Hạ (a.k.a Fidelio Đú)

Part 3:

Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh

Mycroft Holmes, cây dù và sự bó tay trước cậu em tung tửng

Nạn nhân vẫn là John tội nghiệp!

"Keep Calm and Bring An Umbrella"

.

.

.

Continue reading “[Review] Sherlock BBC, Part 3: “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”.”

Advertisements
nyclovers' blog · Review · Sherlock (BBC)

[Review] Sherlock BBC, Part 2: “Khoảng cách giữa người thường và kẻ điên”


Review for Sherlock (BBC series 2010 – 2012)

Nguyệt Hạ (a.k.a Fidelio Đú)

Part 2:

Khoảng cách giữa người thường và kẻ điên

Các cảnh quay giữa Watson ngu ngơ và Holmes biến thái

Sự mỉa mai thâm thuý và những đoạn đối thoại kinh-dị-điển-hình

.

.

.

Continue reading “[Review] Sherlock BBC, Part 2: “Khoảng cách giữa người thường và kẻ điên””